DAFTAR VALENSI UNSUR-UNSUR

Val. 1 Val. 2 Val. 3 Val. 4 Val. 5 Val. 6 Val. 7
Li

Na

K

Cu

Ag

Au

Hg

Be

Mg

Ca

Sr

Ba

Zn

Cd

Hg

Fe

Cu

Al

Au

Ni

Fe

Pt Bi Cr

Mn

Mn
H

F

Cl

Br

I

O

C

N

P

As

Sb

Cl

C

S

N

P

As

Sb

Cl

S Cl

OKSIDASI UNSUR LOGAM :

Rumus  :  L + O2 —–>  L2 Ox L = unsur logam       x = valensi unsur logam

Contoh  :

 1. 4 Li + O2 —–>    2 Li2 O                         =  Litium Oksida
 2. 4 Na + O2 —–>    2 Na2 O            =  Natrium Oksida
 3. 4 K + O2 —–>    2 K2 O              =  Kalium Oksida
 4. 4 Ag + O2 —–>    2 Ag2 O            =  Perak Oksida / Argentum Oksida
 5. 4 Cu + O2 —–>    2 Cu2 O            =  Tembaga (I) Oksida / Cuppro Oksida
 6. 2 Cu + O2 —–>    2 Cu O             =  Tembaga (II) Oksida / Cuprri Oksida
 7. 4 Hg + O2 —–>    2 Hg2 O =  Air Raksa (I) Oksida / Hidrargizo Oksida / Mercuro Oksida
 8. 2 Hg + O2 —–>    2 Hg O =  Air Raksa (II) Oksida / Hidrargizi Oksida / Mercuri Oksida
 9. 4 Au + O2 —–>    2 Au2 O            =  Emas (I) Oksida / Auro Oksida
 10. 4 Au + 3 O2 —–>  2 Au2 O3 =  Emas (III) Oksida / Auri Oksida
 11. 2 Be + O2 —–>    2 Be O             =  Berilium Oksida
 12. 2 Mg + O2 —–>    2 Mg O                        =  Magnesium Oksida
 13. 2 Ca + O2 —–>    2 Ca O             =  Kalsium Oksida
 14. 2 Sr + O2 —–>    2 Sr O              =  Stronsium Oksida
 15. 2 Ba + O2 —–>    2 Ba O             =  Barium Oksida
 16. 2 Zn + O2 —–>    2 Zn O             =  Seng Oksida / Zinkum Oksida
 17. 2 Fe + O2 —–>    2 Fe O              =  Besi (II) Oksida / Ferro Oksida
 18. 4 Fe + 3 O2 —–>   2 Fe2 O3 =  Besi (III) Oksida / Ferri Oksida
 19. 4 Al + 3 O2 —–>   2 Al2 O3 =  Aluminium Oksida
 20. 4 Ni + 3 O2 —–>   2 Ni2 O3 =  Nikkel Oksida
 21. 2 Mn + 3 O2 —–> 2 Mn O3 =  Mangano Oksida
 22. 4 Mn + 7 O2 —–> 2 Mn2 O7 =  Mangani Oksida

OKSIDASI UNSUR NON LOGAM :

Rumus  :  M + O2 —–>  M2 Oy M = unsur non logam     y = valensi non logam

Contoh  :

 1. 2 F2 + O2 —–>    2 F2 O              =  di Fluor mono oksida
 2. 2 Br2 + O2 —–>    2 Br2 O                        =  di Brom mono oksida
 3. 2 I2 + O2 —–>    2 I2 O               =  di Iodium mono oksida
 4. 2 Cl2 + O2 —–>    2 Cl2 O             =  di khlor mono oksida
 5. 2 Cl2 + 3 O2 —–> 2 Cl2 O3 =  di Khlor tri oksida
 6. 2 Cl2 + 5 O2 —–> 2 Cl2 O5 =  di Khlor penta oksida
 7. 2 Cl2 + 7 O2 —–> 2 Cl2 O7 =  di Khlor hepta oksida
 8. 2 S  + O2 —–>    2 S O                =  mono sulfur mono oksida
 9. S  + O2 —–>    S O2 =  mono sulfur di oksida

10.  2 S  + 3 O2 —–>    2 S O3 =  mono sulfur tri oksida

 1. 2 C  + O2 —–>    2 C O               =  mono karbon mono oksida
 2. C  + O2 —–>    C O2 =  mono karbon di oksida
 3. 4 P + 3 O2 —–>    2 P2 O3 =  di Phosphor tri oksida
 4. 4 P + 5 O2 —–>    2 P2 O5 =  di Phosfor penta oksida
 5. 4 As + 3 O2 —–>   2 As2 O3 =  di Arsen tri oksida
 6. 4 As + 5 O2 —–>   2 As2 O5 =  di arsen penta oksida
 7. 4 Sb + 3 O2 —–>   2 Sb2 O3 =  di Phosphor tri oksida
 8. 4 Sb + 5 O2 —–>   2 Sb2 O5 =  di Phosfor penta oksida
 9. 2 N2 + 3 O2 —–>   2 N2 O3 =  di Nitrogen tri oksida
 10. 2 N2 + 5 O2 —–>  2 N2 O5 =  di Phosfor penta oksida

REAKSI PEMBENTUKAN BASA :

Rumus  :  L2 Ox +  H2 O   —–>  L ( OH )x

OH = gugus Hidroksil

Contoh  :

 1. Li2 O + H2 O   —–>   2 Li OH                     =  Litium Hidroksida
 2. Na2 O + H2 O   —–>   2 Na OH                  =  Natrium Hidroksida
 3. K2 O + H2 O   —–>   2 K OH                      =  Kalium Hidroksida
 4. Ag2 O + H2 O   —–>   2 Ag OH                  =  Perak Hidroksida / Argentum Hidroksida
 5. Cu2 O + H2 O   —–>   2 Cu OH      =  Tembaga (I) Hidroksida / Cuppro Hidroksida
 6. Cu O + H2 O   —–>   Cu ( OH )2 =  Tembaga (II) Hidroksida / Cuppri Hidroksida
 7. Fe O + H2 O   —–>   Fe ( OH )2 =  Besi (II) Hidroksida / Ferro Hidroksida
 8. Fe2 O3 + 3 H2 O   —–>   2 Fe ( OH )3 =  Besi (III) Hidroksida / Ferri Hidroksida
 9. Ca O + H2 O   —–>   Ca ( OH )2 =  Kalsium Hidroksida
 10. Mg O + H2 O   —–>   Mg ( OH )2 =  Magnesium Hidroksida
 11. Ba O + H2 O   —–>   Ba ( OH )2 =  Barium Hidroksida
 12. Al2 O3 + 3 H2 O   —–>   2 Al ( OH )3 =  Aluminium Hidroksida

REAKSI PEMBENTUKAN ASAM :

Rumus  :  M2 Oy +  H2 O   —–>  Hy R

R = Sisa asam              y = valensi sisa asam

Contoh  :

 1. F2 O + H2 O   —–>   2 H F O2 =  Asam Fluorat
 2. Br2 O + H2 O   —–>  2 H Br O2 =  Asam Bromat
 3. I2 O + H2 O   —–>   2 H I O2 =  Asam Iodat
 4. Cl2 O + H2 O   —–>   2 H Cl O       =  Asam hypo Khlorit
 5. Cl2 O3 + H2 O   —–>   2 H Cl O2 =  Asam Khlorit
 6. Cl2 O5 + H2 O   —–>   2 H Cl O3 =  Asam Khlorat
 7. Cl2 O7 + H2 O   —–>   2 H Cl O4 =  Asam per Khlorat
 8. C O + H2 O   —–>   H2 C O2 =  Asam Karbonit
 9. C O2 + H2 O   —–>   H2 C O3 =  Asam Karbonat
 10. S O2 + H2 O   —–>   H2 S O3 =  Asam Sulfit
 11. S O3 + H2 O   —–>   H2 S O4 =  Asam Sulfat
 12. P2 O3 + 3 H2 O   —–>   H3 P O3 =  Asam Phosphit
 13. P2 O5 + 3 H2 O   —–>   H3 P O4 =  Asam Phosphat
 14. As2 O3 + 3 H2 O   —–>   H3 As O3 =  Asam Arsenit
 15. As2 O5 + 3 H2 O   —–>   H3 As O4 =  Asam Arsenat
 16. Sb2 O3 + 3 H2 O   —–>   H3 Sb O3 =  Asam Antimunit / Asam Stibit
 17. Sb2 O5 + 3 H2 O   —–>   H3 Sb O4 =  Asam Antimunat / Asam Stibat
Advertisements